Ականթ
Ականթ

Պատրաստման մեջ օգտագործվել է ընկուզենու և սոսենու փայտ

Պատրաստման մեջ օգտագործվել է ընկուզենու և բոխենու փայտ

Պատրաստման մեջ օգտագործվել է լորենու և բոխենու փայտ